Programma

De N-VA gaat voluit voor een “veilige thuis in een welvarend Houthulst’

In de voorbije 6 oppositie-jaren hebben we heel wat opgestoken en bijgeleerd. Het is voor geen enkele gemeente of stad goed als 1 partij al te lang een absolute meerderheid heeft.

De N-VA heeft dan ook de ambitie om straks op 14 oktober de absolute meerderheid in Houthulst te doorbreken.We hebben nu de kandidaten en ook ‘de goesting’ om straks de komende 6 jaar mee de gemeente te besturen. 

21 enthousiaste kandidaten en een luisterend oor bij de bevolking zorgen voor heel wat verfrissende ideeën en voorstellen in 2018. 

Hieronder lees je een bundeling van onze voorstellen. 

Als de N-VA straks onze gemeente mee mag besturen, is dit wat wij zeker willen realiseren. Ongetwijfeld zullen we in de komende 6 jaar ook andere opportuniteiten kunnen benutten of nieuwe voorstellen van anderen mee helpen realiseren. Maar telkens zal ‘een veilige thuis in een welvarend Houthulst’ hierbij onze leidraad zijn. 

Dat is niet zomaar een belofte, maar dat is ons engagement naar álle inwoners van Houthulst toe! 

 

woonomgeving

Hart voor Houthulst

 

De N-VA wil dat jullie je goed voelen (dat jullie je 'jeunen') in Houthulst en dat dit ook zo blijft in de toekomst. 

Een goede woonomgeving is een omgeving,

 • waar je graag woont;
 • waar het veilig is;
 • waar het proper is.

1.  EEN BUURT WAAR JE GRAAG WOONT

 • We pakken de eenzaamheid aan bij sommige inwoners door burenhulp en vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.
 • Het verenigingsleven moet alle inwoners aanspreken en verdient een nog betere (ook financiële) ondersteuning.
 • We organiseren een eigen busdienst tussen de deelgemeenten met een elektrisch busje. Ook voor verenigingen of tijdens dorpskermissen zetten we dit busje in om iedereen weer veilig thuis te krijgen.
 • In samenspraak met de inwoners verfraaien we het marktplein van Houthulst en maken er opnieuw het kloppend hart van onze gemeente van.
 • We leggen overal in de gemeente kleine speeltuintjes en ontmoetingsplaatsen aan. Op zo'n plek ontmoeten inwoners van alle leeftijden elkaar.
 • We leggen ook heel wat nieuwe fiets- en wandelroutes aan. Hierdoor zullen (niet alleen toeristen maar) ook de eigen inwoners de schoonheid van onze gemeente (her)ontdekken. 
 • De N-VA wil nagaan of de gemeente het kasteel van Houthulst kan aankopen om er een recreatiezone te maken.
 • Ook dieren moeten zich goed in hun vel voelen in onze gemeente. Dierenwelzijn moet veel meer aandacht krijgen in Houthulst (bijvoorbeeld zwerfkattenbeleid).

 

2. EEN BUURT WAAR HET VEILIG IS   

 • We zetten Buurt-Informatie-Netwerken (BIN's) op waardoor inwoners verdachte zaken kunnen doorgeven aan elkaar.
 • We herwaarderen de gemeenschapswachten. Een betere samenwerking tussen de gemeenschapswachten en de wijkagent/lokale politie is écht nodig om de veiligheid te verhogen in je buurt.
 • Bepaalde wijken in Houthulst kampen al te snel met wateroverlast bij felle regenbuien. Het valt te vrezen dat dit in de toekomst nog zal voorvallen. Hiervoor moeten we een degelijke en efficiënte oplossing vinden.
 • Nieuwkomers zijn welkom en krijgen alle kansen om zich hier thuis te voelen in lokale gemeenschap. Maar dit is een verhaal van rechten en plichten. Enkel zo wordt het voor iedereen een positief verhaal. We willen graag iedereen helpen, maar zullen niet dulden dat onze gastvrijheid misbruikt wordt. 
 • We gaan resoluut voor camerabewaking op het industrieterrein en op de vrachtwagenparking.    
 • Voor de N-VA is dit vanzelfsprekend, maar 'rechten en plichten' gelden voor alle inwoners, zonder onderscheid. Inwoners, die zich wel aan de afspraken houden, raken gefrustreerd als er een te lakse controle is op de naleving van die regels.

3. EEN BUURT WAAR HET PROPER IS

 • De N-VA plaatst overal in de gemeente ondergrondse afvalcontainers. Dit zal het gekende probleem van zwerfvuil en sluikstorten in Houthulst sterk doen verminderen.
 • Wij leggen ook nog meer groen aan in onze gemeente.
 • Maar dit groen moet ook veel beter en netter onderhouden worden.
 • Verenigingen en buurtwerking ondersteunen we (financieel) om hun buurt proper te houden.
 • Op evenementen gebruikt de gemeente enkel nog recycleerbare bekers en zijn er 'afval-eilanden' om afval gescheiden in te zamelen.
 • Toekomstige inwoners van onze gemeente krijgen ook al toegang tot het recyclagepark voor een periode van 3 maanden. 
 • Met een hedendaags afvalbeleid zorgen we voor een nettere buurt. 

verkeersveiligheid

verkeer

Verkeersveiligheid is één van de grootste aandachtspunten voor N-VA Houthulst. Het verkeer wordt alsmaar drukker, ook in onze dorpskernen. Het is de taak van de gemeente om de (zwakke) weggebruiker optimaal te beschermen. Maar élke weggebruiker moet zich aan de regels houden.

Fietsen moet zowel voor kinderen als volwassenen overal in de gemeente op een veilige manier mogelijk zijn.  

Een goed onderhoud van de wegen en de signalisatie op en langs de weg moet duidelijk zijn in alle omstandigheden.

Concreet wil de N-VA volgende punten graag realiseren:

 • Rond elke school in de gemeente komt een autoluwe schoolomgeving. Kinderen komen 's morgens op een veilige manier aan op school en vertrekken op het einde van de school ook opnieuw veilig naar huis.
 • Er komt in elke gemeente een multifunctionele fietsenstalling (met zonnepanelen op het dak om elektrische fietsen op te laden, met een toeristisch infobord, met een openbaar toilet, zitbanken, ...)
 • We snoeien sterk in de wirwar van verkeersborden en allerhande andere bordjes langs de kant van onze wegen. In de plaats komt er een uniforme bewegwijzering. We plaatsen ook nieuwe gemeenteborden bij het binnenrijden van de gemeente.
 • Ook de signalisatie op het wegdek zal veranderen. Er komt een belijning, die zowel 's nachts als overdag duidelijk zichtbaar is.
 • We voeren een strakke meerjarenplanning in voor het herstel van wegen. Nu is het maar al te vaak 'hier eens een strookje vernieuwen en daar eens een putje vullen'. Alle wegen meteen herstellen is niet mogelijk, maar de gemeente moet hierin keuzes durven maken.
 • De doorstroming van het verkeer in Jonkershove-centrum gaan we ook verbeteren. En de kasseistroken daar, die nu al meer dan 10 jaar voor onnodig lawaai en trillingen zorgen, gaan er uit.
 • We leggen een 'fietslus' aan voor kinderen tussen de scholen, de sportclubs en de muziekschool. Kinderen fietsen hierdoor veilig tijdens hun vele vrijetijdsactiviteiten.
 • We passen alle voetpaden aan in Houthulst met hellende vlakken voor rol- en kinderwagens.
 • Na jaren gepalaver, pakken we nu ook effectief een aantal gevaarlijke kruispunten aan in onze gemeente (kruispunt Lobbestael in Houthulst, kruispunt Stokstraat-Smissestraat in Klerken, kruispunt Stationsstraat-Kouterstraat in Merkem).       

kinderen en jeugd

kinderen jeugd

Onze kinderen en onze jongeren zijn letterlijk en figuurlijk de toekomst van onze gemeente. De gemeente moet dan ook alles in het werk stellen opdat ook onze -18-jarigen in optimale omstandigheden hier kunnen opgroeien. Dit gaat dan zowel over onderwijs als over vrije tijd (sportclubs en jeugdbewegingen). Wij willen ook dat de gemeente rekening houdt met de specifieke situaties van éénouder-gezinnen.

Concreet wil de N-VA graag de volgende punten realiseren:  

 • We leggen een 'fietslus' aan voor kinderen tussen de scholen, de sportclubs en de muziekschool. Kinderen fietsen hierdoor veilig tijdens hun vele vrijetijdsactiviteiten.
 • We ondersteunen alle lagere scholen in onze gemeente waar het maar kan. Elke dorpsschool is essentieel om het dorpsleven levendig te houden.
 • We breiden de speelpleinwerking in Houthulst, Klerken en Merkem verder uit. Hierdoor kunnen de kinderen er de hele zomervakantie terecht.
 • We maken de dorpskernen en buurten tijdens de jaarlijkse kermissen of straatfeesten verkeersvrij. Zo kunnen de kinderen er ongestoord bewegen en zijn ook de ouders meer gerustgesteld.
 • De gemeente komt tussen bij de aankoop van een Buzzy-pas bij de Lijn. Dit is al het geval in heel wat omliggende steden en gemeenten. Maar helaas nog niet in Houthulst. 
 • We ondersteunen het invoeren van speelstraten op bepaalde dagen.
 • De gemeente stelt een speel-container samen. Een vereniging of buurt kan die container lenen gedurende een volledige dag. Kinderen ontdekken zo nieuwe spelen.
 • We leggen overal in de gemeente kleine speelpleintjes aan en we plaatsen er ook wat zitbanken bij. Zo krijgen inwoners van alle leeftijden hier de kans om wat te praten en elkaar beter te leren kennen. 
 • We gaan de kinderopvang beter ondersteunen (en indien nodig zelf organiseren).
 • Jonge ouders krijgen een welkomst- en infopakket van de gemeente.
 • Houthulst telt heel wat goeddraaiende jeugdbewegingen en sportclubs. Maar ook voor kinderen en jongeren, die geen lid zijn van deze jeugdbewegingen en/of sportclubs, willen we in hun vrije tijd een aanbod voorzien (repetitielokaal voor jonge muziekgroepjes, skate-initiaties, vrijblijvende proeflessen bij sportclubs,...).  
 • We organiseren een verkiezing van een kindergemeenteraad. De 'echte' gemeenteraad realiseert ieder jaar minstens 1 voorstel van de kindergemeenteraad. 
 • We organiseren een 'festival' in Houthulst. Met een act voor kinderen in de namiddag en een podium voor jong en lokaal talent in de avond.

 

senioren

senioren

Ook senioren vormen een steeds grotere groep in onze gemeente. Je hebt de actieve senioren, die vaak kort na hun beroepsloopbaan, nu meer vrije tijd hebben voor hun familie en vrienden. Die mensen willen wij graag inschakelen als vrijwilligers en hen hierin steunen zodat ze zich écht kunnen uitleven in het dorps- en verenigingsleven in onze gemeente. Maar ook de minder actieve senioren laten we in Houthulst niet in de kou staan. De N-VA wil echt de strijd aangaan met de eenzaamheid bij sommige van onze inwoners. Het liefst willen we dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar als dit op een dag niet meer lukt, dan laten wij hen niet zomaar vallen. Iedereen heeft recht op een waardige oude dag in Houthulst. Daarom willen wij graag de volgende punten realiseren:

 • We maken alle openbare gebouwen in Houthulst vlot toegankelijk via automatische deuren.
 • We pakken de eenzaamheid aan bij sommige inwoners door burenhulp en vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.
 • We organiseren een eigen busdienst tussen de deelgemeenten met een elektrisch busje. Ook voor verenigingen of tijdens dorpskermissen zetten we dit busje in om iedereen weer veilig thuis te brengen.
 • We leggen een pluktuin aan met fruitbomen of met een paar volkstuintjes errond zodat senioren hier samen kunnen genieten van de tuin of zelf samen wat kunnen tuinieren. 
 • We maken een duidelijker overzicht van het zorgaanbod voor senioren in onze gemeente. Zo moet het voor iedereen mogelijk zijn om dezelfde extra zorg te krijgen, als dit nodig zou zijn.  
 • Alle voetpaden in Houthulst krijgen hellende vlakken zodat dit veel gemakkelijker is voor rolwagens.

verenigingen

muzikant

Net zoals op zoveel plaatsen in Vlaanderen, heeft ook Houthulst een bloeiend verenigingsleven. Talrijke vrijwilligers engageren zich in een of andere vereniging en de N-VA is hen hier ook dankbaar voor. Concreet wil de N-VA het volgende ondernemen om het verenigingsleven te ondersteunen: 

 • Als verenigingen samenwerken en nieuwe initiatieven lanceren, verhogen wij graag de subsidies voor deze verenigingen.
 • Er is nu al een goede samenwerking tussen onze 3 muziekkorpsen. De N-VA wil deze samenwerking nog beter ondersteunen en bevorderen.   
 • Wijk- en straatfeesten moeten opnieuw bloeien zoals vroeger. De N-VA verleent dan ook graag haar volle medewerking hieraan. We stellen o.a. een speel-container ter beschikking en geven een extra toelage als er lokaal talent mag optreden op deze feesten.
 • We organiseren een eigen busdienst tussen de deelgemeenten met een elektrisch busje. Ook voor verenigingen of tijdens dorpskermissen zetten we dit busje in om iedereen weer veilig thuis te krijgen. 
 • De N-VA zorgt ervoor dat inwoners 'proeflessen' kunnen nemen bij verschillende sportverenigingen. Zo ontdekken ze misschien wel een nieuwe sport voor hen of hun kinderen.
 • Voor grotere evenementen in openlucht of op fuiven voorziet de gemeente recycleerbare bekers en afval-eilanden om het afval gescheiden op te halen. 

degelijk bestuur

degelijk bestuur

Degelijk bestuur is dé kerntaak van de gemeente. Ook belastinggeld kan je maar 1 keer uitgeven en dus moet de gemeente hier uiterst voorzichtig mee omspringen. Concreet wil de N-VA daarom het volgende veranderen in Houthulst:  

 • Voor ons is 1 iets hier heel duidelijk: gedaan met (te) dure prestigeprojecten, waarvoor de komende 3 generaties zullen afbetalen. We gaan voor een bestuur met een langetermijn-visie. Een gemeente moet durven investeren en uitdagingen aangaan, maar mag hierbij niet haar verantwoordelijkheid doorschuiven naar volgende generaties.
 • Financiële gegevens van de gemeente maken we duidelijk kenbaar aan de inwoners.
 • We maken werk van een digitale dienstverlening. Inwoners kunnen hierdoor veel meer documenten digitaal aanvragen bij de gemeente. Zo hoeven ze niet meer zelf naar het gemeentehuis te komen.  
 • Elke burger heeft recht op een gelijke behandeling. 'Vriendjespolitiek' hoeft niet voor ons.
 • Gemeentegronden, die nu niet gebruikt worden, verkopen we en dit bedrag investeren we opnieuw voor de inwoners.
 • We gaan voor een heldere en slagkrachtige organisatie bij de gemeentediensten. We leggen de focus op klantvriendelijkheid van de gemeente naar haar inwoners toe.  

 

inspraak bij de gemeente

inspraak bij de gemeente

Een gemeentebestuur is verkozen voor 6 jaar. En moet als gemeentebestuur in die periode ook beslissingen durven nemen. Maar de N-VA wil de inwoners van Houthulst tijdens deze 6 jaar ook meer inspraak geven in het beleid van de gemeente. Concreet wil de N-VA graag het volgende veranderen in Houthulst:

 • De gemeente zal veel directer en meer open communiceren met haar inwoners via allerhande kanalen.
 • Een buurt/wijk kan het gemeentebestuur 'uitdagen': de buurt krijgt een bepaald budget van de gemeente en toont aan dat ze hiermee beter kan omspringen dan de gemeente.
 • Een groep inwoners kan punten toevoegen aan de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad vindt (minstens) 1x per jaar plaats op verplaatsing in een deelgemeente. Met aansluitend de kans om voorstellen te doen aan de gemeenteraadsleden.
 • Via allerhande kanalen (debatcafés, thematochten, werfbezoeken, ideeënbus,...) doen inwoners voorstellen aan de gemeente.
 • We organiseren een grootschalige inspraakmoment onder de naam 'Hoe zal Houthulst zijn in 2030?'.

 

lokale economie

lokale economie

N-VA Houthulst wil de lokale economie (landbouw, KMO, detailhandel,...) alle groeikansen geven. Zij zorgen voor plaatselijke werkgelegenheid en voor leven in onze dorpen.

Wij willen daarom graag volgende punten realiseren:

 • Een betere ontsluiting van het industrieterrein.
 • Lokale werkgelegenheid laten groeien door een betere samenwerking tussen bedrijven en het gemeentebestuur.
 • De landbouw heeft specifieke noden. De N-VA wil haar oor te luisteren leggen bij de landbouwers zelf en hen hierbij helpen en ondersteunen. 
 • We ondernemen actie om de leegstand van winkelpanden tegen te gaan.
 • We stellen alles in het werk om investeerders te overtuigen om werkgelegenheid te creëren in onze gemeente.
 • We stimuleren het verhuren van handelspanden op korte termijn (pop-up)
 • We werken samen met handelsverenigingen om acties zoals shopping-weekends, gezamenlijke promoties, laatavond-openingen op poten te zetten.  

duurzaam beleid

openbare LED-verlichting

We moeten onze gemeente ook duurzaam maken, zodat de komende generaties het minstens even goed hebben als wij om hier te wonen. Dit vraagt een inspanning van iedereen maar op termijn zal deze inspanning zeker tot resultaten leiden. Daarom wil de N-VA graag het volgende realiseren in Houthulst:  

 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het aankomt op het verminderen van de CO2-uitstoot. Tot nu toe was er hier voor véél te weinig aandacht. De N-VA wil initiatieven, die deze uitstoot willen verminderen, dan ook ten volle ondersteunen. 
 • Op alle openbare gebouwen komen er zonnepanelen.
 • in alle openbare gebouwen komt er (zoveel als mogelijk) LED-verlichting. 
 • Ook voor de straatverlichting gaan we voluit voor LED-verlichting. Dit zal er tegelijkertijd voor zorgen dat we door 'slimme' verlichting ook 's nachts tijdens de weekdagen een aangepaste verlichting zullen hebben in onze dorpskernen.
 • De N-VA wekt de gemeentelijke milieuraad weer tot leven. Deze raad zorgt voor talrijke initiatieven inzake duurzaam beleid.
 • Op evenementen gebruikt de gemeente enkel nog recycleerbare bekers en zijn er 'afval-eilanden' om afval gescheiden in te zamelen.
 • Houthulst gaat resoluut voor de titel van 'bijvriendelijkste gemeente van Vlaanderen'. Op braakliggende percelen gaan we wilde bloemenweides inzaaien en we plaatsen ook zelf bijenkasten op veilige en afgesloten plaatsen. 

toerisme

fietstoerisme

De N-VA is ervan overtuigd dat Houthulst veel meer haar toeristische troeven moet uitspelen. Naast een bron van inkomsten, zullen de eigen inwoners zelf ook meer kunnen genieten van deze toeristische troeven. Concreet wil N-VA Houthulst graag het volgende realiseren:

 • Er komt in elke gemeente een multifunctionele fietsenstalling (met zonnepanelen op het dak om elektrische fietsen op te laden, met een toeristisch infobord, met een openbaar toilet, zitbanken, ...). Van hieruit kunnen ook toeristen per fiets onze mooie groene ruimte verkennen. 
 • We gaan na of een aanleg van een zwemvijver in Houthulst haalbaar is.
 • We spelen lokale producten en hoevetoerisme uit als onze sterkste troeven.
 • We organiseren een zomerse markt met streekproducten.
 • Aanleg van een blote voetenpad voor kinderen en volwassenen. 
 • We plaatsen op heel wat plaatsen in de dorpen picknicktafels.
 • Heraanleg van de 3 Grachten-site.
 • We promoten en ondersteunen gezinsvriendelijke en toegankelijke horeca-zaken.
 • We ontwerpen tal van fiets- en wandelroutes doorheen onze dorpen met haltes langs onze horeaca-zaken.
 • We gaan na of we een terrein kunnen aanleggen waar jeugdbewegingen hun zomerkamp organiseren. Dit terrein/gebouw kan dan in de andere maanden gebruikt worden door onze verenigingen. 

 

cultuur

cultuur

De N-VA vindt dat het cultureel aanbod in Houthulst op maat moet zijn van de inwoners. Inwoners trekken ook naar Ieper, Roeselare, Brugge of Kortrijk om cultuur te beleven. Wij gaan voor een goede ondersteuning van lokale culturele verenigingen en initiatieven. Daarom willen we graag volgende punten realiseren:  

 • Wij zullen lokaal talent ondersteunen. Verenigingen die lokaal talent aan bod laten komen, kunnen rekenen op een extra toelage.
 • We richten een repetitielokaal in waar (jonge) muziekgroepjes ongestoord kunnen repeteren.
 • We organiseren een 'festival' met een optreden voor kinderen in de namiddag en een optreden van lokaal talent 's avonds.
 • Er is nu al een goede samenwerking tussen onze 3 muziekkorpsen. De N-VA wil deze samenwerking nog beter ondersteunen en bevorderen.   
 • We willen (lokale) kunstenaars aan bod laten komen met kunst op het openbaar domein (tijdelijke expo's, kunstroutes,...)
 • De hoofdbibliotheek in Houthulst moet nog veel meer een ontmoetingsplaats worden waar cultuurliefhebbers elkaar treffen en ervaringen uitwisselen.
 • De bibliotheekposten in Klerken en Merkem moeten openblijven.