Veiligheid (politie en brandweer)

Mensen willen zich veilig voelen in hun gemeente. De politie moet voldoende in het straatbeeld aanwezig zijn en een aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van onze gemeente. 
De gemeente moet de brandweerpost en ambulancedienst in Merkem voldoende blijven ondersteunen zodat men een efficiënte diensverlening kan blijven garanderen. 

Nieuws over dit onderwerp